la floresta

SANT CUGAT

LOCATION: La Floresta, Sant Cugat, Barcelona, Spain

CLIENT: Ajuntament de Sant Cugat

PROGRAM: Social Housing

SIZE: 2400 m²

STATUS: Finalists

TEAM: Alicia Casals, Karl Johan Nyqvist, in collaboration with Vaillo+Irigaray

IMAGES: Big Shot Images

 

La parcel·la es troba en un entorn privilegiat de naturalesa frondosa i construccions aïllades de petita escala. Es proposa un conjunt de dos edificis connectats en soterrani. La adequació a una topografia pronunciada i complexa, dona lloc a dos volums terrassats que s’integren perfectament a l’escala de l’entorn construït. Adaptant la altura normativa a la pendent natural del terreny es busca minimitzar l’impacte paisatgístic amb un disseny compacte i de mínima petjada per tal de preservar al màxim la naturalesa i l’arbrat existent. Dos edificis s’organitzen a través de dues passeres centrals amb un únic nucli vertical cada una.

Les tipologies d’habitatge es repeteixen en vertical i comparteixen totes la mateixa crugia creant un conjunt ordenat i racional. Els habitatges més grans es situen estratègicament en cantonades amb doble orientació per garantir vistes i llum en totes les habitacions. El format apaïsat dels habitatges genera estances àmplies i lluminoses evitant l’efecte “tub” dels interiors. L’absència d’espais de circulació optimitza la superfície útil. Els exteriors consten d’una terrassa o pati privatiu per habitatge, i de
diversos espais comunitaris i de socialització: àmplies passeres d’accés incorporades a l’àmbit domèstic intermedi, cobertes verdes amb horts repartides en els nivells 3-4-5 i coberta, la plaça central entre els dos edificis (coberta de soterrani) i finalment el bosc i jardí natural que resta intacte. Les terrasses i patis privatius es situen en continuïtat directa a les sales, podent incorporar-se en un mateix espai. Les habitacions, totes idèntiques en proporció i superfície, i amb balconeres i vistes a l’exterior creen un distribució sense jerarquia que aporta flexibilitat i adaptabilitat a usos alternatius com ara un despatx.

La combinació d’estratègies passives i sistemes actius donen resposta a la necessita imperant d’estalvi energètic al llarg de la vida útil del conjunt. S’aposta per solucions sostenibles des del punt de vista mediambiental i econòmic, mitjançant la racionalitat de les instal·lacions, la relació òptima de superfície útil i construïda i una construcció industrialitzada que contribueix a una major qualitat i rapidesa, un millor control de costos i la reducció de la petjada ambiental. Tot i la volumetria fraccionada en escala i el moviment formal de la proposta, aquesta es resol amb un únic model repetit per a cada tipologia d’habitatge permetent una agregació i seriació
òptima per a una construcció preindustrialitzada i lleugera d’estructura de fusta CLT.