sant cugat

SANT CUGAT

LOCATION: Sant Cugat, Barcelona, Spain

CLIENT: Ajuntament de Sant Cugat

PROGRAM: Social Housing

SIZE: 2810 m²

STATUS: Finalists

TEAM: Alicia Casals, Karl Johan Nyqvist, Jennifer Méndez, Blanca Algarra, in collaboration with Vaillo+Irigaray

IMAGES: Graph

 

La proposta planteja un volum obert que gira per crear un front vers el c/Benet de Moxó i definir un gran espai verd central al que s’orienten els habitatges. Es busca el màxim assolellament distanciant-se dels edificis veïns i una tipologia i escala coherent amb en el seu context. Un pla inclinat ofereix un pas arbrat compartit per vianants i cotxes evitant rampes d’aparcament inhòspites i creant un semi-soterrani amb ventilació i llum natural. El disseny flexible d’aquest nivell incideix en la resiliència i sostenibilitat de la proposta permetent acollir altres usos comunitaris i apostant per una mobilitat col·lectiva. Superfícies verdes i permeables de baix manteniment redueixen l’impacte paisatgístic. Al voltant de l’espai central lliure s’articulen una seqüència d’espais intermedis (terrasses i passeres) que reforcen la plaça com a punt de trobada. Un únic nucli vertical soluciona de manera eficient els recorreguts a través d’exteriors coberts. La repetició i simplicitat de tipologies contribueix a la estandardització constructiva. La racionalitat del conjunt aporta ordre i ritme a la façana que rere la seva retícula deixa entreveure el moviment vibrant de persianes i divisòries operables resultants de l’apropiació dels espais exteriors per parts dels usuaris. La planta segueix un esquema isomètric, una matriu des-jerarquitzada d’estances comunicants, quadrades i d’iguals dimensions que elimina passadissos a favor d’un màxim aprofitament de l’espai i una alta flexibilitat. Els mòduls servidors (cuina i banys) es concentren en la crugia central mentre la resta d’estances no especialitzades i en façana, ofereixen múltiples configuracions i gran adaptabilitat. La distribució simètrica dels habitatges evita molèsties acústiques i minimitza recorreguts d’instal·lacions. La posició central dels passos entre habitacions permet l’ús de les cantonades com a suport de mobiliari. Les terrasses privades, totes orientades a sud, completen la gradació d’espais interconnectats per grans obertures, permeables a l’aire, a les visuals i al pas. S’accedeix als habitatges a través d’una peça multifuncional (zona de treball, galeria, etc.) que s’obra a les passeres fomentant la socialització. Portes correderes permeten aïllar o comunicar estances fent possible afegir un dormitori. La cuina oberta com a peça central converteix les tasques domèstiques en un esdeveniment inclusiu, desvinculat de rols de gènere. La tipologia passant amb ventilació creuada i orientació sud dels habitatges minimitza despeses energètiques. La protecció solar mitjançant persianes enrotllables a la cara exterior de terrasses crea una doble pell i un espai exterior fresc, mentre que els porticons micro-perforats vers les passeres aporten privacitat permetent ventilació i il·luminació natural. Una construcció pre-industrialitzada (estructura de fusta, façana i mòduls de banys) redueix temps d’execució i garanteix una major qualitat.